Het Nederlands
Hooiberg Museum

Hooibergen van Willem Ruhof. Bouw in Beerze van een vierroeder Pagina 4

 

Sallands authentiek bouwer


De volgende fase is dat de oliedrums bij de 4 roeden worden gezet. En daarna worden de lanen op deze roeden gelegd en met pen en gat met elkaar verbonden. Daarbij wordt middels een plankje enige afstand gehouden van de roeden. Zodat de kap speling zal houden met de roeden.

Op de vergroting kan u zien dat de slobgaten al zijn gemaakt in de lanen: aftekenen, twee boorgaten en beitelen!
pen en gat van de lanen Dat geldt ook voor de pen gat verbindingen.
De lanen zijn hier onderling verbonden met pen en gat terwijl twee slobhaken de lanen beweeglijk bij elkaar houden. Daarom kent de pen-gat verbinding ruimte. Verderop komen er meer foto's waar u nog details van deze constructie zult zien. Let op het plankje wat wat extra speling levert.

Pen en gat worden met boor, beitel en hamer gemaakt. daarna netjes afgevijld en geschuurd.

.

 

 

Dit is de chef van de beestenbende.

slobgat

 

 

 

 

 

Wanneer de vier lanen onderling beweeglijk verbonden zijn gaat Willem gaten maken in de lanen. Per lan 5 gaten: 1 in het midden en naar links en rechts ervan twee. Het middelste gat loopt recht door de lan naar nuiten. De andere gaten lopen niet recht, maar verticaal diagonaal en horizontaal boven centraal en naar onderen richting de roede. In die -slob- gaten komen de sporen die schuin omhoog lopen naar het midden van de toekomstige kap waar ze elkaar ontmoeten. De gaten, slobgaten, geven wat ruimte zodat de sporen kunnen bewegen. Dat is nodig bij het heffen van de kap. Hier zo'n weglopend slobgat.
 
  Nu het grove werk is gedaan gaan we bij elke volgende activiteit de berg zien groeien. We gaan eerst de koningssporen maken en plaatsen. Dan de zwaarden. En dan de overige sporen.
   
Inmiddels zijn de sporen in het bos gezaagd en aangevoerd. De koningssporen zijn de sporen die uit het middelste slobgat omhoog gaan lopen en in de top bij elkaar komen en daar met pen en gat worden vastgezet met de tegenoverliggende koningsspoor. Bij de top worden de naastliggende horizontaal met elkaar verbonden met korte balkjes: zwaarden. De andere sporen komen op deze sporen te rusten. de sporen worden met hun ondereinde in het slobgat geplaatst en lopen dus dunner toe naar boven. Bij de koningssporen is dat andersom. Logisch, anders heb je geen "vlees" om de pen en gatverbinding te maken.
   
   
 
Beerze pagina 4. Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10