Het Nederlands
Hooiberg Museum

Literatuur over de hooiberg.

Literatuur


Bieleman, J., ‘Kapbergen en hooiberging’. In: Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum, Nijmegen/Arnhem, 1996

Bieleman J.  Kapbergen en hooibergen - in: Jaarboek Ned. Openluchtmuseum 1996 , blz.249-289.

Francq van Berkhey, J. le, Natuurlijke Historie van Holland, negende deel. Leiden,1811

Goutbeek, A. en E. Jans, Hooibergen in Oost-Nederland. Kampen, 1988

Heidemij, Hooi- en graanbergen langs het voormalige Zuiderzeegebied. Arnhem, 1944

Hekker, R.C., ‘Het hooiberggebied’. In: Volkskunde, 9 (1950), pp 31-40

Hekker, R.C., ‘De ontwikkeling van de boerderijvormen in Nederland’. In: Duizend jaar bouwen in Nederland, deel 2, Amsterdam, 1957

Hekker R.C.  Het hooiberggebied - Volkskunde jaargang 1950 , blz. 31-40

Hoitink, H., ‘Een éénroedige hooiberg bouwen’. In: Landleven 6/1 (2001), pp 82-85

Hoitink, H., ‘Monumentale hooiberg herbouwd’. In: Landleven 9/1 (2004), pp 30-37

Hol, A.R., ‘De hooiberg en zijn verspreiding’. In: Volkskunde, 5 (1946), pp 22-43

Jurgens, S.M. Jansen M, Lanphen W., ' Hooibergen in Nederland', Ijsselacademie , Kampen 2008

Jurgens, S.M., Hooibergen en vloedschuren in het Gelders rivierengebied. Scriptie Universiteit Utrecht, 1990

Jurgens, S.M., ‘Hooibergen en vloedschuren in het Gelders rivierengebied’. In: Historisch-Geografisch Tijdschrift, 1993-2, pp 41-52

Jurgens, S.M., Hooibergen niet meer zo vanzelfsprekend, in: Heemschut, 1994/1, pp. 31-32

Jurgens, S.M., Heuschober und Flutscheunen im Flußgebiet der Provinz Gelderland (Niederlande), in: Kulturlandschaft, Zeitschrift für Angewandte Historische Geographie 7/2 (1997), pp. 77-80

Jurgens, S.M., Hooibergen in Lexmond en Hei- en Boeicop, in: Lek en Huibert Kroniek, 12e jaargang, 2010, nr. 3, pp. 4-54

Jurgens, S.M., Paal- of veldschuren in Drongen, in: Jaarboek 2007 Heemkundige Kring Dronghine, pp. 171-206

Jurgens, S.M., 'Hooibergen in de gemeente Voorst.' Voorst, 2004

Jurgens, S.M., The hay barn, in: Calendarul Maramureşului, Jaargang 5, 2010, nr. 10-11

Jurgens, S.M. 'Hooibergen in de gemeente Amersfoort', Apeldoorn, 2009

Jurgens, S.M., 'Alles over hooibergen, compleet met Blaricumse situatie', Historische kring Blaricum, 2007

Jurgens, S.M., 'Paalschuren en hooibergen.' In: Land in Zicht, 75/2 (2006), pp 2-13

Jurgens,S.M., ' Paalschuren in Vlaanderen. In: Land in Zicht, 75/3 (2006), pp 38-45

Jurgens, S.M., 'Paalschuren in Vlaanderen en Wallonië, in: Land in zicht 76/4 (2007), pp. 26-28

Molen, S.J. van der, ‘Over de hooiberg en zijn verspreiding in vroeger tijd’. In: Volkskunde, 7 (1948), pp 97-107

Ribbers, A., ‘De hooiberg is in Nederland ontstaan’. In: Landleven 10/6 (2005), pp 80-84

Sotriffer, K., Heu & Stroh, Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte. Linz, 1990

Wouters, J., ‘Nog de paalschuur’. In: Volkskunde, 6 (1947), pp 132-133

Wouters J.  Nog de hooiberg - Volkskunde jaargang 1946 , blz. 132-133
   (reactie/aanvulling op het artikel van R. Hol "De hooiberg en zijn verspreiding") [nr. 6 i.h. overzicht].

Zimmermann, W.H., ‘Erntebergung in Rutenberg und Diemen aus archäologischer und volkskundlicher sicht’. In: Néprajzi Értesitö 71-73 (1989-1991), pp 71-104

Zimmermann, W.H., ‘The ‘helm’ in England, Wales, Scandinavia and North America’. In: Vernacular Architecture, 23 (1992), pp 34-43

Zimmermann, W.H., Der Rutenberg – Ein Landwirtschaftliches Nebengebäude zum Bergen von Feldfrüchten und Heu. Overdruk uit: Der Sachsen Spiegel, 1995, pp 207-216